REKRUTACJA

REKRUTACJA

Mamy jeszcze wolne miejsca dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

Do końca 2017 roku - bez wpisowego!

 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00.

Odpłatność (wpisowe, czesne, wyżywienie) w roku szkolnym 2017 / 2018 wynosi:

1.   Wpisowe w kwocie 500 zł (pięćset złotych) płatne jednorazowo; 

1.   Promocja: do końca 2017 roku - bez wpisowego !

2.   Czesne za każdy miesiąc od 01. 09. 2017 r. do 31. 08. 2018 r. wynosi 820 zł

(osiemset dwadzieścia złotych);

3.   Wyżywienie płatne miesięcznie w wysokości 10,50 zł (dziesięć złotych i pięć

dziesiąt groszy) za każdy osobny dzień.

Wyżej wymienione odpłatności obejmują:

- opiekę, wychowanie oraz nauczanie w Przedszkolu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00,

- całodzienne wyżywienie,

- zajęcia dodatkowe realizowane w Przedszkolu (Pogoń Szczecin Football Schools, KanGO!, Musical English).

Osoby zainteresowane zapisaniem dzieci prosimy o wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola i przesłanie

na adres e – mail: biuro@przedszkolefairplay.szczecin.pl lub osobiste dostarczenie do Dyrektora Przedszkola.

O przyjęciu decyduje data zgłoszenia. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Przedszkola.

Dokumenty:

Dokumenty:

Kontakt

+48 510 510 765

biuro@przedszkolefairplay.szczecin.pl

Sportowe Przedszkole Niepubliczne Fair Play

ul. Policka 52, 71 – 837 Szczecin

Kontakt

+48 510 510 765

biuro@przedszkolefairplay.szczecin.pl

Sportowe Przedszkole Niepubliczne

Fair Play

ul. Policka 52, 71 – 837 Szczecin